ASEAN News
Hot News: ซัคเซสมอร์ 'บุก' ตลาด 'สิงคโปร์'
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ซัคเซสมอร์ 'บุก'
ตลาด 'สิงคโปร์'
ซัคเซสมอร์ ชู “Beyond Good to Great” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ รองรับตลาด AEC ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ทะลุ 3.5 พันล้านบาท มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้คน เปลี่ยนแปลงชีวิต ขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด เปิดเผยกับ หนังสือพิมพ์ ไอคลิกนิวส์ดอทคอม (www.iclicknews.com) ว่า สำหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ประเทศใหม่ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่ผ่านมาเปิดตลาดในเวียดนาม สปป.ลาว เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิกและนักธุรกิจ 301,797 ราย โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ใช้กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ทั้งนี้ ผู้คนในต่างประเทศมีความต้องการที่จะมีรายได้และมีธุรกิจที่มั่นคงเช่นเดียวกับคนไทย ด้วยเหตุนี้ แผนธุรกิจที่นำมาใช้นี้เชื่อว่าจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับผู้เข้าร่วมธุรกิจ รวมถึงช่วยทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงด้วยเช่นกัน ปีนี้บริษัทคาดการณ์จะสร้างรายได้ทะลุ 3,500 ล้านบาท โดยกลยุทธ์สำคัญ คือ ทิศทางที่ชัดเจนของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น ที่ต้องการช่วยให้คนนับล้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการวางระบบการดำเนินธุรกิจและระบบสนับสนุนต่างๆ อาทิ ระบบการฝึกอบรม การพัฒนาสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคามาตรฐาน มาโดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ
ซัคเซสมอร์ยังมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทำโครงการ CSV ของบริษัท โดยมีการจัดโครงการในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำหรับการออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในแต่ละครั้ง จะมีการรวมพลังกับนักธุรกิจและพนักงานในบริษัท ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วย ทันตแพทย์ ลงไปตรวจสุขภาพให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญในการวัดสายตาและทำแว่นสายตาเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก และพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
นายแพทย์นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด กล่าวว่า ปีนี้บริษัทฯมีการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยมีการใช้ 3 ประโยชน์ที่องค์กรนำ Digital Transformation มาใช้เชื่อมทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไร้พรมแดนและไร้ขีดจำกัด ได้แก่
  1. Digital Transformation ช่วยในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เช่น การนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลให้ถึงกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  2. การใช้ Digital Platform เพิ่มความสะดวกในการสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรกับนักธุรกิจ ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักธุรกิจ โดยแอปพลิเคชันประกอบระบบ E-Commerce, E-payment, การบริการ Click and Collect ลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้าด้วยตนเองได้ที่จุดบริการ หรือสถานที่ที่สะดวก ทั้งนี้ยังมีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมงานแบบ เรียลไทม์ (Real-time) และเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของนักธุรกิจที่จะช่วยทุกคนทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. การใช้ Digital Tools เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้นักธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าจากนักธุรกิจ ซัคเซสมอร์ ได้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 ที่เปิดรับข่าวสารและการซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกผ่านออนไลน์ ‘Successmore Leadership Academy (SLA)’ ที่ช่วยพัฒนาและต่อเติมความสำเร็จให้สมาชิกได้จริง
ทั้งนี้ 5 กลยุทธ์หลัก ภายใต้แนวคิด Beyond Good to Great ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพผู้คน เปลี่ยนแปลงชีวิต ขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
  1. Building Strong Brand สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
  2. Pass from Experience to Transformation ส่งผ่านจากประสบการณ์สู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต
  3. Effective Management & Develop Leaders การบริหารอย่างมีประสิทธิผลและการพัฒนาผู้นำ
  4. Develop Loyalty Customers การพัฒนาลูกค้าให้มีความภักดีต่อบริษัท
  5. Traditional & Digital Marketing Mix - ผสมผสานการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดดิจิทัล
อนึ่ง ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทะลุเป้าอยู่ที่ 2,721 ล้านบาท เติบโต 28% เทียบจากปี 2559 โดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 1,644 ล้านบาท และยอดขายใน 4 ประเทศ AEC รวม 1,077 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีสมาชิกเกิน 1 ล้านรหัส จากปัจจุบันมีสมาชิก 757,596 ราย

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com