Education/Health/Culture
Hot News: แนะคนชราฉีดวัคซีนป้องกัน 'งูสวัด' //เปิดตัวแอป 'เลิกบุหรี่เพื่อพ่อ' //จี้ ศธ. เร่งแก้สารตกค้างอาหารนักเรียน//'สจล.' เปิดรับตรง แพทยศาสตร์ อินเตอร์
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
แนะคนชราฉีดวัคซีนป้องกัน 'งูสวัด'
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า โรคติดเชื้องูสวัดไม่ใช่โรคผิวหนัง แต่เป็นโรคทางระบบประสาท จะมีอาการปวดปลายประสาทตามผิวหนังจะเกิดภายหลังการอักเสบ เป็นผื่น ตุ่มน้ำ จากเชื้อไวรัสงูสวัด โดยการติดเชื้อไวรัสงูสวัดเป็นผลจากการกระตุ้นซ้ำของเชื้อไวรัสที่หลบซ่อนอยู่ในปมประสาทรับความรู้สึกและก่อให้เกิดผื่นที่มีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใส กระจายไปตามผิวหนังที่เส้นประสาทนั้นๆ ครอบคลุมอยู่ร่วมกับมีอาการปวดที่จะทุเลาและหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์
พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สำหรับอุบัติการณ์ของการเกิดผื่นจากงูสวัด 3.4 ราย ต่อ 1,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 50-90 ปี โดยพบ 11 ราย ต่อ 1,000 คน นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่เป็นงูสวัด มักจะมีอาการปวดตามมาในเวลา 3 เดือน หลังเกิดอาการงูสวัด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 50-60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสงูสวัด เนื่องจากการศึกษาพบว่าสามารถลดอุบัติการณ์เกิดงูสวัดได้ถึงร้อยละ 50 และลดอุบัติการณ์การเกิดอาการปวดปลายประสาทจากงูสวัดได้ถึงร้อยละ 66

Go To Lead


เปิดตัวแอป 'เลิกบุหรี่เพื่อพ่อ'
ภก.วีรวัฒน์ มีแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายกิจสัมพันธ์และการเข้าถึงยา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า การสูบบุหรี่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและคนรอบข้าง บริษัทได้ริเริ่มโครงการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาผู้อยากเลิกบุหรี่ โดยจัดโครงการ "เลิกเพื่อพ่อ Quit for King" สร้างแอปพลิเคชันช่วยเลิกบุหรี่ หรือ Smoke Free TH ขึ้นมา โดยแอปพลิเคชันนี้จะเป็นการให้คำปรึกษา ข้อแนะนำที่ช่วยให้ผู้เลิกบุหรี่ได้ฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ ที่ต้องเผชิญตลอดเส้นทางการเลิก และสร้างแรงจูงใจเมื่อผู้สูบต้องการจะเลิก นอกจากนี้ผู้ใช้ยังได้เรียนรู้อาการถอนนิโคตินและผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอดบุหรี่ และคำแนะนำ พร้อมทั้งสามารถย้อนดูเส้นทางแห่งความสำเร็จที่ผ่านมาว่า แต่ละครั้งสามารถอดบุหรี่ได้แค่ไหน และสามารถโทรปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำต่างๆ ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับผู้ใช้ระบบแอนดรอยด์ และจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ใช้ระบบ ios ต่อไปในอนาคต
นายกษิดิศ ขันธรัตน์ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้สูบบุหรี่มีตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 10.7 ล้านคน หรือ ร้อยละ 19.1 ซึ่งในนี้มีอัตราการสูบบุหรี่ตามกลุ่มอายุ 15-18 ปีเท่ากับร้อยละ 7.8 จากการดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี ช่วงที่ผ่านมามีส่วนช่วยในการเชิญชวนลดบุหรี่ได้ 200,000 คน ด้วยวิธีหักดิบ หรือเลิกทันที โดยในภาพรวมพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มจะลดลง ยกเว้นกลุ่มอายุ 19-24 ปี แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว และผู้สูบหน้าใหม่จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลโครงการระบุว่ามีจำนวนผู้สูบบุหรี่ใหม่เพิ่มขึ้น จาก ปี 2534 ที่มี 5.9 แสนล้านคน ตอนนี้เพิ่มเป็น 1.2 ล้านคนแล้ว ในปีนี้จึงมีความคาดหวังว่าจะช่วยลดผู้สูบให้มากขึ้นกว่าเดิมจาก 200,00 คน เป็น 300,000 คน จึงจะถือว่าโครงการสำเร็จ

Go To Lead


จี้ ศธ. เร่งแก้สารตกค้างอาหารนักเรียน
นายมารุต จาติเกตุ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาไทย เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ศึกษาวิจัยตามโครงการการจัดการสารเคมีในระดับท้องถิ่น และการส่งเสริมการบริโภคอาหารกลางวันที่ปลอดภัยใน 55 โรงเรียน จาก 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ปทุมธานี สกลนคร และพังงา ผลจากการตรวจหาสารตกค้างในอาหารกลางวันโรงเรียน ในผักที่โรงเรียนใช้มากที่สุด และบ่อยที่สุด 5 ชนิด 4 ภาค พบว่าเด็กทุกภาคกินผักเหมือนกันเกือบทุกชนิด เช่น แครอท กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง คะน้า มะเขือเจ้าพระยา มะเขือเทศ และในการตรวจได้ส่งเข้าห้องแล็ป และตรวจเพียง 2 กลุ่ม คือ ออร์กาโนฟอสเฟตกับพัยรีธรัม จากการสำรวจปรากฏว่ามีการใช้สารฆ่าแมลงกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟตมากในผักกับผลไม้ โดยเฉพาะผักที่ส่งตรวจ 5 ชนิด พบเกือบ 100% และสารที่พบมากที่สุด คือ คลอร์ไพริฟอส ส่วนสารฆ่าแมลงพัยรีธรัม ก็ใช้มากพอๆ กับคาร์บาเมต คือ 92%
จากข้อมูลที่ได้นี้ ทางมูลนิธิการศึกษาไทยได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ และตอนนี้กำลังทำรายงานเสนอรัฐมนตรี โดยหลักแล้ว คือต้องการให้โรงเรียนปลอดสารเคมี อาหารกลางวันโรงเรียนปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่แค่ผักผลไม้อย่างเดียว โดยทันทีที่กระทรวงศึกษาฯ ประกาศออกไป ถามว่าโรงเรียนจะไปซื้อวัตถุดิบปลอดภัยจากที่ไหน ถือเป็นโจทย์ที่หลายโรงเรียนกลุ้มใจทำไม่ได้ แต่เป็นนโยบายที่ดี ดังนั้นทุกฝ่ายต้องทำงานกันอีกมาก

Go To Lead


'สจล.' เปิดรับตรง แพทยศาสตร์ อินเตอร์
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจศึกษาศาสตร์การแพทย์ ควบคู่ทักษะวิจัย และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์ และการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ เพื่อยกระดับวงการแพทย์ของประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มกราคม 2562 ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ สจล. หมายเลขโทรศัทพ์ 02-329-8025 – 30 หรือ md.kmitl.ac.th

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com