สหราชอาณาจักร-สหภาพยุโรป เจรจาเงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวข้องกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) //เตือน"ระวังการใช้กาวตราช้างลอกสิวเสี้ยน" // ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2561 กำไรสุทธิจำนวน 31,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,795 ล้านบาท หรือ 9.76% // เขตยานนาวากำหนดแผน พัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่เขต จัดเจ้าหน้าที่เขตฯ พร้อมรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาด วันที่ 23 -25ตุลาคม 2561 ถนนพระรามที่ 3 จากจุดพักขยะหน้าชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาและจากหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา //24 ต.ค. อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยาและสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าโรงเหล็กนำแสง ถนนพระรามที่ 3 //25 ต.ค. ถนนสาธุประดิษฐ์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) จากปากซอยสาธุประดิษฐ์ 39 ถนนพระรามที่ 3 จากแยกโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี //นิวซีแลนด์ อะโวคาโด ชวนลุ้นแพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ฟรี!!! สหราชอาณาจักร-สหภาพยุโรป เจรจาเงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวข้องกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) //เตือน"ระวังการใช้กาวตราช้างลอกสิวเสี้ยน" // ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2561 กำไรสุทธิจำนวน 31,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,795 ล้านบาท หรือ 9.76% // เขตยานนาวากำหนดแผน พัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่เขต จัดเจ้าหน้าที่เขตฯ พร้อมรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาด วันที่ 23 -25ตุลาคม 2561 ถนนพระรามที่ 3 จากจุดพักขยะหน้าชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาและจากหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา //24 ต.ค. อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยาและสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าโรงเหล็กนำแสง ถนนพระรามที่ 3 //25 ต.ค. ถนนสาธุประดิษฐ์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) จากปากซอยสาธุประดิษฐ์ 39 ถนนพระรามที่ 3 จากแยกโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี //นิวซีแลนด์ อะโวคาโด ชวนลุ้นแพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ฟรี!!!