Editorial/Article
Hot News: 'น้ำท่วม' ต้องเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูชาวบ้าน
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
'น้ำท่วม' ต้องเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูชาวบ้าน
ภัยพิบัติในยุคนี้ ทั้งน้ำ ไฟป่า ลม หิมะ และอื่นๆ ล้วนรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ปีนี้มีพายุหลายลูก ทั้งพายุโพดุล โคจิกิ ถามโถมถล่มประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสาน ภาคเหนือ
ส่งผลให้เรือกสวนไร่นา และบ้านเรือน เสียหายหนัก ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมหนักมาก กระทบต่อการดำรงชีวิต การเดินทาง การทำไร่ ทำนา ทำสวน การค้าขาย ธุรกิจต่างๆชะลอไปหมด
ขณะที่ภาครัฐและเอกชน ระดมกันเข้าไปช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วม โดยส่งน้ำ อาหาร ยารักษาโรค และสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราว ให้ชาวบ้านได้พักพิงอาศัย
และสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงน้ำหลาก ก็คือ สัตว์รายที่มาทางน้ำ โจร ขโมย และโรคภัยต่างๆ ที่ตามมาในช่วงนี้
ที่สำคัญขวัญและกำลังใจของประชาชน ก็ต้องเร่งรีบเยียวยา เนื่องจากเมื่อบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาเสียหาย บางคนก็แทบหมดตัว หรือขาดรายได้จากอาชีพกสิกรรม ค้าขาย เป็นต้น
ข้อสังเกต ก็คือ เมื่อก่อนคนไทยมีวิถีชีวิตอยู่กับสายน้ำ ปลูกบ้านเรือนไทยยกสูง เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำหลาก น้ำก็จะไหลผ่านใต้ถุนบ้านไป เวลาจะเดินทางไปไหน ก็ใช้เรือพาย เรือแจว เป็นพาหนะเดินทาง
แต่ในปัจจุบัน เมื่อน้ำหลาก บ้านเรือนส่วนใหญ่ปลูกเป็นตึกแถว สองชั้น สามชั้นบ้าง ทำให้พอน้ำไหลมาก็ปะทะบ้าน ของใช้ต่างๆก็เสียหาย หรือบ้านที่ปลูกรุกล้ำติดริมแม่น้ำ บ้านก็จะทรุด เพราะน้ำไหลแรงซัดตัวบ้านที่ขวางทางน้ำไหล
ดังนั้น เมื่อถึงฤดูฝน เราต้องปรับตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับน้ำให้ได้ หากบ้านเรือนที่มีสภาพเป็นตึกแถว ก็ควรเตรียมตัวไว้ก่อน ยกของขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหาย เรียกว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนทุกปี บ้านเรือนทรัพย์สินก็จะเสียหายน้อยลง เมื่อยามต้องเผชิญกับอุทกภัยที่รุนแรงขึ้นทุกปี

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com