Finance/Stock
Hot News: จับตา ! สินค้าเกษตรราคาร่วง
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
จับตา ! สินค้าเกษตรราคาร่วง
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนกรกฎาคม 2562 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราแผ่นดิบ มันสำปะหลังปาล์มน้ำมัน สุกรกุ้งขาวแวนนาไม มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง
นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนกรกฎาคม2562ที่จัดทำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. พบว่าสินค้าเกษตรที่จะมีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.89-2.22อยู่ที่ราคา11,709-11,863บาท/ตันเนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวเหนียวนาปรังลดลง ประกอบกับมีความต้องการนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.50-0.80 อยู่ที่ราคา 7.82-7.84 บาท/กก. เนื่องจากอยู่ในช่วงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน (ปลูกตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม) ทำให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดมีน้อย ขณะที่ความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังคงมีต่อเนื่อง น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 3 -5 อยู่ที่ราคา 13.13-13.39เซนต์/ปอนด์ (8.95-9.12 บาท/กก.)
โดยคาดการณ์ว่า การผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2562/63 จะลดลงร้อยละ 15 จากภาวะภัยแล้งและฤดูมรสุมล่าช้า ประกอบกับรายงานผลผลิตน้ำตาลของบราซิลฤดูการผลิต 2562/63 ที่ปรับตัวลดลง 11.96 และแนวโน้มราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปรับลดสัดส่วนการผลิตน้ำตาลลง ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยโลกปรับลดลง ยางพาราแผ่นดิบ คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ2.42 – 6.33 อยู่ที่ราคา 51.27 – 53.23 บาท/กก. เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปรับรูปแบบตลาดยางพาราในทุกพื้นที่เป็นเครือข่ายตลาดกลางยางพารา ทำให้เกษตรกรจำหน่ายยางพาราได้ในราคาที่สูงขึ้น
"ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น มันสำปะหลังคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.60 - 9.75 อยู่ที่ราคา 1.65 -1.80 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ประกอบกับคาดว่าในเดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณฝนจะลดลงต่ำกว่าปกติร้อยละ 10 ส่งผลให้คุณภาพหัวมันสำปะหลังและราคารับซื้อเพิ่มขึ้น ปาล์มน้ำมันคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.75 – 2.27 อยู่ที่ราคา 2.66 - 2.70 บาท/กก. " นายสมเกียรติ กล่าว
เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันมีปริมาณลดลงตามรอบการผลิต ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มกำลังการบริโภคน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเพิ่มขึ้นและสุกรคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.50 – 3.00 อยู่ที่ ราคา 72 – 74 บาท/กก. เนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในประเทศเพื่อนบ้านและการปลดแม่พันธุ์สุกร ทำให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลงและกุ้งขาวแวนนาไม คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.48 – 1.92 อยู่ที่ราคา 140– 142 บาท/กก. เนื่องจากเกษตรกรลดปริมาณการปล่อยลูกกุ้ง ทำให้ปริมาณกุ้งที่จะออกสู่ตลาดลดลง และส่งผลให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมปรับเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% คาดว่าราคาจะลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ0.21-0.60 อยู่ที่ราคา7,734 -7,751 บาท/ตัน เนื่องจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐฯ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว ประกอบกับคาดว่า ประเทศฟิลิปปินส์จะลดความต้องการนำเข้าข้าวลง จากที่ได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาสะสมในสต็อกเพิ่มขึ้นและข้าวเปลือกหอมมะลิคาดว่า ราคาจะลดลงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.45-0.60 อยู่ที่ราคา 15,697-15,721 บาท/ตัน เนื่องจากราคาส่งออกของไทยมีแนวโน้มสูงกว่าคู่แข่งจากการที่เงินบาทที่แนวโน้มแข็งค่า ทำให้ลูกค้าหันไปซื้อข้าวหอมจากเวียดนามและกัมพูชาที่มีราคาถูกกว่า

Go To Lead


ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์ โชว์สาขาต้นแบบ
ทีเอ็มบี รายงานว่า Omni Channel ประสบความสำเร็จอย่างงามใน 5 เดือน ด้วยจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์ และสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของทีเอ็มบีโดยเฉพาะเปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ฟรี ผ่านช่องทาง OMNI channel เพิ่มสูงขึ้นกว่า 200 % อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงกระบวนการให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Omni-Channel) ให้ลูกค้าได้สมัครใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของทีเอ็มบีได้ผ่านช่องทางดิจิทัล ได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาที่สาขาของธนาคารอีก ซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ทีเอ็มบีได้เพิ่มบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้การบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยเพิ่มมุมกาแฟ AVATAR Coffee ที่สามารถพิมพ์ภาพลาเต้อาร์ทหน้าอวตารลงบนโฟมลาเต้ได้ เพื่อเป็นการขอบคุณพร้อมมอบประสบการณ์ด้านการใช้บริการตามแนวคิด Get MORE with TMB ให้แก่ลูกค้า โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์ (TMB Experience) เป็น สาขาต้นแบบของทีเอ็มบี ที่พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการผ่านการใช้งานในรูปแบบ Edutainment ที่สอดคล้องกับชีวิตในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ได้ตอบโจทย์และตรงใจมากขึ้น สะท้อนแนวคิด “ลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า” ปัจจุบันทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์ เปิดให้บริการ 2 สาขา ได้แก่ สาขาไอคอน สยาม และสาขายูไนเต็ด ทาวเวอร์ สีลม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB ทุกสาขา หรือ โทร. 1558

Go To Lead


ธอส. ลุยสลากออมทรัพย์
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สลากออมทรัพย์ของธนาคารจะเริ่มจำหน่ายชุดแรก คือสลากออมทรัพย์ ธอส. แบบพรีเมียม ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย หรือคิดเป็นกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีลูกค้าประชาชนติดต่อสอบถามและแสดงความสนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารเพราะต้องการที่จะซื้อสลากดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์รับโชค” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจซื้อสลากกับ ธอส. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ โดยการเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท เพื่อจองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วย ต่อ 1 ราย และยังได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดบัญชีได้ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากมีผู้จองซื้อสลากเกิน 27,0000 หน่วย ธนาคารจะทำการ Random ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และจะประกาศให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากฝากเงินให้ครบตามจำนวนหน่วยที่ได้รับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดต่อไป
ธนาคารอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในเรื่องกระบวนการออกรางวัลที่กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 16 ของเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความโปร่งในการออกรางวัลแก่ประชาชนโดยสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ มีอายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 42,000 บาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปี ผู้ซื้อสลากยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน แบ่งเป็นรางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 27 รางวัล/เดือน หรือตลอดอายุสลาก 3 ปีจะได้ลุ้นรางวัลถึง 36 ครั้ง รวม 972 รางวัล เป็นจำนวนเงินรางวัลรวมถึง 194.4 ล้านบาท คิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึง 0.1% กรณีถูกรางวัลธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันถัดจากวันที่มีการออกรางวัลในแต่ละครั้ง

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com