Insurance
Go to https://www.muangthai.co.th/
Hot News: เจนเนอราลี่ สิงโตคำราม 'ปั้น' ที่ปรึกษาการเงิน
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
เจนเนอราลี่ สิงโตคำราม
'ปั้น' ที่ปรึกษาการเงิน
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต เติมเกมเสริมทัพที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้โปรแกรม “สิงโตคำราม”(เดอะ ไลอ้อนรอร์)ระบบปฏิบัติการภายในที่แข็งเกร่ง ทั้งทักษะความรู้ เทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เผยครึ่งปีหลังพร้อมดันผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายการเติบโต
นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) เผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงิน(Financial Planner-FP) หลังจากที่ได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี2562 ภายใต้โครงการ “เดอะ ไลอ้อน รอร์” (The Lion’s ROAR)โครงการเฟ้นหาและพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นบันไดมุ่งสู่ “Year of Quality” ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยภายหลังจากที่ได้เปิดตัวไปครึ่งปีแล้วนั้น ถือว่าช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จในลำดับที่น่าพอใจ จากกลยุทธ์หลักที่มีแนวทางปฏิบัติ 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้
R-Recruitment การเฟ้นหาที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมโปรเจคท์นับตั้งแต่เริ่มโปรเจคท์ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนตัวแทนสมัครเข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ FP แบบ full time สูงถึง 227 คนและมีแนวโน้มสูงขึ้น คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อเดือน
O-Onboarding การจัดหลักสูตรมาตราฐานเพื่อเสริมทักษะความรู้ พัฒนาสมรรถนะ FP ให้สามารถเติบโตในสายอาชีพประกันได้อย่างยั่งยืนโดยได้พัฒนาหลักสูตร “เจนสตาร์ทอัพ (GEN START UP)” ขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเป็น FP มืออาชีพโดยมีทีมงานCoaching manager คอยดูแลตลอดเส้นทาง ซึ่งล่าสุดเจนเนอราลี่ได้ “สวาททีม (SWAT TEAM)” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางแก้ไขและพัฒนาศักยภาพของตัวเทนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งเป็นทีมขับเคลื่อนที่สำคัญของโปรเจคท์ให้ประสบความสำเร็จ
“สวาททีมจะเป็นทีมงานที่ทำให้ ช่องทางตัวแทนมีความแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการคอยช่วยวิเคราะห์จุดแข็งละจุดอ่อนในการทำงานของแต่ละพื้นที่หากพบปัญหาเกิดขึ้น ทีมงานจะทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุและให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น โดยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวหน้าภาค (Zonal Head) Group Manager (GM) Sales Manager (SM), Sales Development & Coaching Teams ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่รากฐานการทำงานที่มั่นคงแข็งแรงและยั่งยืน” นายกรสยาม กล่าว
นอกจากนี้มีทีมโค้ชชิ่ง(Coaching Manager) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านประกันชีวิต ทั้งในแง่ความรู้ทางด้านสินค้า และเทคนิคการขาย ที่จะช่วย FP ให้ประสบความเร็จในอาชีพและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสำเร็จและจุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้ A-Activationการบริหารกิจกรรมการขาย เจนเนอราลี่ได้พัฒนาเทคโนโลยี สำหรับช่วยควบคุมมาตรฐานอย่างเป็นระบบ และสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในอาชีพได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ เราเรียกการบริหารกิจกรรมการขายนี้ว่า Model Week และยังมีเทคโนโลยี GEN TOUCH ที่เป็นเครื่องมือ ช่วยให้ FP วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำเสนอการวางแผนทางการเงินได้ตรงความต้องการของลูกค้า
R-Retentionการรักษามาตรฐานและคุณภาพ เรามีระบบให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างรายได้ที่มั่นคงที่จะเป็นหลักประกันให้ตัวแทนมั่นใจและตัดสินใจร่วมงานกับเจนเนอราลี่นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือล่าสุดที่เรียกว่า GEN Dashboard ซึ่งเป็นดิจิทัล แพลตฟอร์มล่าสุดที่จะช่วยให้ทีมบริหารสามารถดูแล FP ได้อย่างทั่วถึง เปรียบเสมือนศูนย์กลางช่องทางสื่อสารที่ช่วยให้สามารถสื่อสาร รับสารได้อย่างง่ายและรวดเร็ว มีระบบ AI & Machine learning ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ได้อย่างทันท่วงที
“ เดอะ ไลอ้อน รอร์ เป็นกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2562-2564) เริ่มจากการสร้างรากฐานอย่างมั่นคง พร้อมก้าวสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งส่วนสำคัญก็คือ การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากหลักสูตรที่จะเพิ่มศักยภาพของ FPอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะเติบโตขึ้นมาเป็น Sales Manager ในอนาคตการเติบโตจากภายในนี้จะเป็นการทำให้รากฐานของเราแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นล่าสุด ได้จัดทำวีดีโอเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับตัวแทนมากยิ่งขึ้น เพื่อแนะนำโปรเจคท์ “เดอะ ไลอ้อน รอร์” ซึ่งมีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อีกด้วย โดยสำหรับตัวช่วยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้โปรเจคท์ประสบความสำเร็จนั้น ก็เป็นสิ่งที่ได้กล่าวไป ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของตัวแทนซึ่งควบคุมโดย Zonal Head, SD, CM และ SWAT TEAMหลักสูตรในการพัฒนาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งประกอบด้วย24 ModulesรวมถึงแคมเปญMDRT 3 ปี 3 ล้าน ที่เป็นแรงจูงใจสำหรับFP ในการเร่งพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ล่าสุด เรามีแผนแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment) ได้แก่ Gen Save 4 Plus (10/4) และ Gen Save 10 Plus (15/10) เพื่อเสริมไลน์ผลิตภัณฑ์ครึ่งปีหลัง โปรเจค The Lion’s ROAR นี้ จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้ช่องทางตัวแทนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ตามเป้าหมายของการเป็น “ปีแห่งคุณภาพ” (Year of Quality) นั่นเอง” นายกรสยาม กล่าวทิ้งท้าย

Go To Lead


กรุงเทพประกันชีวิต พัฒนา'ระบบ'จัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
ศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจประกันชีวิตนั้น ความปลอดภัยด้านการจัดเก็บระบบฐานข้อมูล และการปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ถือเป็นสิ่งที่กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การที่กรุงเทพประกันชีวิตผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยมีความครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของการบริหารงานและการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง การพัฒนาซอฟต์แวร์ในธุรกิจประกันชีวิต การดำเนินงานของสายประกันชีวิตและประกันกลุ่ม การดำเนินงานของสาขาทั่วประเทศ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกประกาศฉบับใหม่เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
เนื้อหาในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยว่า บริษัทประกันต้องมีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต หรือผ่านมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้าของเราได้เป็นอย่างดี การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องมายาวนานนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้ามีต่อกรุงเทพประกันชีวิตมาอย่างยาวนานตลอด 68 ปี

Go To Lead


อลิอันซ์ อยุธยา 'โชว์'แกร่งช่องทางตัวแทน
นายวิรงค์ พัฒนกำจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ช่องทางขายผ่านตัวแทนของอลิอันซ์ อยุธยา ทำผลงานได้ดีเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 นี้ ถือเป็นช่วงที่ตลาดประกันยังมีภาวะชะลอตัวจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะในเรื่องของกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง แต่ตัวแทนของเรายังคงเดินหน้าโชว์ศักยภาพที่แข็งแกร่ง สร้างการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจใหม่ได้ถึง 10% นับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม ความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ มีผลมาจาก การดำเนินกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสินค้าสุขภาพ ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ รวมถึงยังมีสินค้าสุขภาพ ที่เราร่วมมือกับ โรงพยาบาลในเครือ บีดีเอ็มเอส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพที่ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ และการให้บริการที่สร้างประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้า”นอกจากนี้ ยังมีการนำเครื่องมือดิจิตัลเข้ามาช่วยในการทำงานของตัวแทน ไม่ว่าจะเป็น Allianz Discover เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้การเสนอขายสะดวกรวดเร็ว ปิดการขายได้ง่ายขึ้น Allianz Learning Management System (LMS) เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาศักยะภาพ เพิ่มความรู้ ให้กับตัวแทน เป็นการเรียนออนไลน์ ได้ตลอดเวลาด้วยระบบ E - learning เพิ่มทางเลือกให้ตัวแทนในการพัฒนาตนเอง ลดความยุ่งยากในการเดินทาง ทำให้ตัวแทนสะดวกมากยิ่งขึ้น Allianz Activity Management System (AMS) ที่ช่วยตัวแทนให้สามารถวางแผนการทำงานเพื่อพิชิตเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การกำหนดเบี้ยที่ต้องพิชิตในแต่ละเดือน กำหนดจำนวนการนัดหมายลูกค้าแต่ละวัน เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือนี้ ใช้สำหรับบริหารการทำงานได้ทั้งระดับตัวแทน ไปจนถึงผู้บริหารตัวแทน ด้วยเครื่องมือและแพลทฟอร์มดิจิทัลที่เราเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ คาดว่า จะทำให้ช่องทางตัวแทน ก้าวสู่ระบบ Paperless หรือการทำงานโดยปราศจาการใช้กระดาษได้ภายในปี 2563
นอกจาก กลยุทธ์ด้านดิจิตัล และผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อลิอันซ์ อยุธยา ยังคงเดินหน้าพัฒนาตัวแทนของเรา ให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาตัวแทนใหม่ที่เน้นคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อสร้างทีมงานรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะแบบอลิอันซ์ อยุธยา โดยสิ่งเหล่านี้ได้ถูกขับเคลื่อนผ่านผู้บริหารตัวแทน เราจึงให้ความสำคัญมากกับการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้บริหารตัวแทน ให้มีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาผู้บริหารตัวแทนในวันนี้ ที่มีผู้บริหารตัวแทนร่วมงานกว่า 1,000 คน จากทั่วประเทศ โดยการสัมมนาปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Explore the best in you” มีกิจกรรมน่าสนใจและเป็นประโยชน์มุ่งให้ความรู้ ติดอาวุธทางปัญญาแก่ผู้บริหารตัวแทน อาทิ การบรรยายในหัวข้อ “Explore Your Creativity - Accelerator” โดย คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ CEO OOKBEE ผู้ซึ่งเติบโตจากเด็กประกอบคอมฯ สู่อัจฉริยะผู้นำด้าน Tech Startup ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท อุ๊คบี พร้อมด้วยช่วงเวิร์คช็อปกลุ่มย่อยที่ผู้บริหารฝ่ายขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมมาร่วมแบ่งปันเทคนิคในการบริหาร การสัมมนาตลอดทั้ง 2 วันนี้ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้น รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจดีๆจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย มั่นใจว่าพลังผู้บริหารตัวแทน 1,000 กว่าคนที่เข้าร่วมงาน จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมพิชิตเป้าหมายการเติบโตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวแทนใหม่กว่า 2,500 คน จำนวนตัวแทนที่มีผลงานสม่ำเสมอ 2,000 คน ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทสามารถเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และพิชิตเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมของช่องทางตัวแทนที่ 1.5 หมื่นล้านบาท

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com