Insurance
Go to Bangkoklife
Hot News: FWD 'หนุน' มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
"กรุงเทพประกันภัย" จ่ายสินไหมเรือล่มภูเก็ตรวมกว่า 48 ล้าน
นายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มใกล้เกาะเฮ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่5 ก.ค.ที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเสียชีวิตจำนวน 47 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท T.C. Blue Dream จำกัด ได้ทำประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ไว้กับบริษัทฯ จำนวน 2 กรมธรรม์ มีจำนวนผู้เอาประกันรวม 94 คนและบริษัท เลซี่เคท ทราเวล จำกัด จำนวน 1 กรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยรวม 33 คน โดยกรมธรรม์ทั้ง 3 ฉบับให้ความคุ้มครองสำหรับกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 100,000บาทต่อคน และกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจะได้ค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
บริษัทสรุปภาพรวมการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของบริษัท จากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 48.04 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตรวม 47 ราย เป็นเงิน 47 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม 35 คน เป็นเงิน 1.04 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตไปแล้ว 30 ราย ส่วนอีก 17 ราย บริษัทอยู่ระหว่างการติดตามเอกสารการเคลมจากทายาทเพื่อทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้อย่างเร่งด่วนต่อไป
"เราพยายามสร้างมิติใหม่ของการเคลมสินไหม โดยพิจารณาการจ่ายเคลมแบบยืดหยุ่น มุ่งเน้นนโยบายเอาใจเขามาใส่ใจเรา และใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการอนุมัติผ่านระบบ หากเอกสารการเคลมครบถ้วนสามารถจ่ายสินไหมให้ทายาทของผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้ทันที จากเดิมใช้ระยะเวลาถึง 15-17 วัน ทำให้นักท่องเที่ยวจีนยังมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย" นายอานนท์ กล่าว

Go To Lead


FWD 'หนุน' มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ
นางสาวนัทธ์หทัย นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)(FWD) เปิดเผยว่า บริษัทมีแนวความคิดอยากให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิต ทำตามความใฝ่ฝัน (Passion) และออกไปเปิดรับทุกโอกาสในทุกๆวันของชีวิต ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 ตอน “โลกนี้คือห้องเรียน” ซึ่งเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่สร้างเสริมประสบการณ์ทางตรงที่ดีที่สุดที่ครอบครัวจะทำด้วยกันได้ ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกัน และสร้างความสัมพันธ์กันมากขึ้น ทั้งนี้ภายในงานนี้ทางบริษัทได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับพ่อแม่ลูกได้ทำร่วมกัน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการประกันชีวิตมาให้บริการคำปรึกษาภายในบูธเอฟดับบลิวดีด้วย

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com