Insurance
Go to Super Safe Nano
Hot News: คปภ. -ประกันภัย รณรงค์ความปลอดภัย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
คปภ. -ประกันภัย รณรงค์ความปลอดภัย
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุที่การเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้คปภ.จึงได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีนี้ คปภ. ได้มีการนำระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยได้มีการเปิดตัว“กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์)” ซึ่งให้ความคุ้มครองกับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ด้วยเบี้ยประกันภัยถูกที่สุดเพียง 10 บาท ให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท มีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 เดือน
คปภ.ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจัดงาน “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” เพื่อมอบความห่วงใยให้กับประชาชน ซึ่งภายในงานได้มีการมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้ให้บริการตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com