ITC/Sciences
Hot News: Blockchain Thailand Genesis 2019
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
Blockchain Thailand Genesis 2019
Blockchain Thailand Genesis 2019 มหกรรมงานบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในไทย ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่แน่นขนัดเกือบ 3,000 คน โดยในเวทีหลักหรือ Genesis Stage ปีนี้ ได้รับเกียรติจากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Blockchain & The Future of Thailand's Digital Economy โดยกล่าวว่า “ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจากผลการศึกษาของ World Economic Forum พบว่า ในปี 2022 ร้อยละ 60 ของ GDP โลก จะมาจากภาคส่วนด้านดิจิทัล จึงเป็นที่รู้กันว่า เทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปอย่างแนบเนียน มีอิทธิพลต่อทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง ส่งผลให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ ถ้าวันหนึ่งเราสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใดระหว่างกันแบบตัวต่อตัว หรือที่เรียกกันว่า Peer to Peer ในระบบออนไลน์ โดยไม่มีตัวกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อถือได้ เราจะมีข้อมูลประวัติการรักษาของตนเองจัดเก็บอยู่ในทุกโรงพยาบาล โดยแพทย์สามารถเข้าถึงประวัติและสามารถทำการรักษาได้ทันที หากได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล หรือเราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ไปพร้อมกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดกระบวนการ โดยอาจจะนำไปใช้ในหลายกิจกรรม เช่น ภาคการเกษตรในการตรวจสอบข้อมูลผลผลิตย้อนกลับ ด้านการค้าระหว่างประเทศในการจัดททำเอกสารสัญญา ระหว่างกัน การบริหารจัดการ Big Data ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการความโปร่งใส ติดตามได้ และทราบแหล่งที่มา ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติสำคัญของตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมา คือ ไม่มีตัวกลาง เกิดการกระจายอำนาจ มีความโปร่งใส ติดตามได้ตลอดกระบวนการ และจะต้องมีการยินยอมระหว่างกันจึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้ เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ คือ เทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain และกรณีตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจริงแล้วทั้งสิ้น
นอกจากนี้ผลการศึกษายังเป็นเครื่องยืนยันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลิกโฉมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องด้วย Blockchain ในต่างประเทศ ได้แก่ การจดสิทธิบัตรการให้บริการ ด้วย Blockchain มากกว่า 12,000 รายการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเยอรมัน โดยบริษัทที่จดสิทธิบัตรมากที่สุด 512 รายการ คือ Alibaba Group Holding รองลงมา คือ Nchain จากสหราชอาณาจักร จำนวน 468 รายการ และ IBM 248 รายการ สำหรับในประเทศไทยภาคส่วนที่ใช้ Blockchain มากที่สุด คือ ภาคส่วนด้านการเงินและ การธนาคาร หรือที่ส่วนที่เรารู้จักกันในนามของ FinTech เช่น การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน Blockchain โดยบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรวมตัวกันของ 22 ธนาคาร และ 9 กลุ่มธุรกิจใหญ่ เป็นการทำธุรกรรมกับหลายฝ่ายโดยไม่ต้องการตัวกลาง นอกจากที่จะมีการซื้อขายหน่วยสกุลเงินดิจิทัล หรือที่ได้ยินกันคุ้นหูว่า Cryptocurrency แล้ว ก็ยังมี การใช้ Blockchain ไปกับกิจกรรม อื่น ๆ เช่น การซื้อขายไฟฟ้าในโครงการบ้านจัดสรร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยี Blockchain ของไทยยังติดปัญหาบางประการ เช่น การแทนที่ระบบเดิมที่ใช้อยู่ ปัญหาด้านข้อบังคับ และปัญหาความปลอดภัย” ด้าน Advance Stage หรือเวทีสำหรับผู้มีความสนใจที่เฉพาะทางมากขึ้น ก็ไม่น้อยหน้า เริ่มต้นกันที่ วัชระ เอมวัฒน์ Co-Founder, SIX Network ที่มาในหัวข้อ The New era for copyright ทั้งยังมีการพูดคุยในหัวข้อที่มีประโยชน์มาก ทั้งต่อผู้ที่สนใจและบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ อาทิ หัวข้อ การระดมทุนแห่งอนาคตด้วย ICO/STO หัวข้อ Blockchain for Business Transformation หัวข้อ DeFi หัวข้อ กฏหมายที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย หัวข้อ The importance of Wallet Security หัวข้อ Blockchain on Data Industry หัวข้อ Blockchain for enterprise หัวข้อ ลงทุนอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก หัวข้อ Smart contract on Bitcoin

Go To Lead


ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รุกธุรกิจบริการไอโอที-ดิจิทัลโซลูชัน
นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า การทำธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม นับเป็นความท้าทายในการปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการรุกบริการกลุ่มธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชั่นของทรูดิจิทัล กรุ๊ป ภายใต้วิสัยทัศน์ “Digital is a Core” มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม รุกเจาะตลาดลูกค้าธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยกลยุทธ์ “Tech Village” ที่สร้างจุดเด่นและความแตกต่างในการให้บริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาหาข้อมูล และเข้าถึงธุรกิจ ทำให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งเข้าใจปัญหาและความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งผสานความแข็งแกร่งด้านดิจิทัล (Digital Convergence) ที่หลากหลายของกลุ่มทรู ไม่ว่าจะเป็น โครงข่ายและเทคโนโลยี IoT, Analytics, AI และ Blockchain มาประยุกต์ใช้ร่วมกันแบบบูรณาการและประมวลผลร่วมกับ Big Data ของแต่ละอุตสาหกรรม สร้างเป็นข้อมูลเชิงลึก (Business Insight) เพื่อใช้ในพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์และเชื่อมโยงใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน มีแผนขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “Tech Village” โดยมุ่งเน้น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture), การค้าปลีก (Retail) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain), อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing), อสังหาริมทรัพย์ (Property), การสาธารณสุข (Healthcare), และกลุ่มผู้บริโภค (Consumer) โดยล่าสุดได้ผนึกพันธมิตรกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก เปิดตัวโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับเกษตรกรและผู้ทำฟาร์มโค โดยสามารถติดตามสุขภาพโคและปศุสัตว์ ตรวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่างๆของโค อาทิ รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยว อารมณ์ของวัว เป็นต้น พร้อมกันนี้ ยังร่วมมือกับ ซีพีเอฟ นำร่องการใช้งานโซลูชั่นดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายการใช้งานในฟาร์มโคทั่วประเทศไทย ช่วยให้เจ้าของฟาร์มโคสามารถวางแผนกระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีเฝ้าติดตามที่ให้ผลแม่นยํา ส่งผลให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตนมโคให้มีมาตรฐาน เพิ่มกําลังการผลิตและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”
นายเยรุน แวน เดอ เวน กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ออลเฟล็กซ์) กล่าวว่า “ออลเฟล็กซ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งมีบริการด้านไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันที่ครบวงจร นำดิจิทัลโซลูชันพัฒนาด้านการบริหารจัดการปศุสัตว์สำหรับเกษตรกรมาให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเราเชื่อว่าด้วยการปรับเปลี่ยนโซลูชัน ที่เรามีร่วมกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ปจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย โซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ของเราจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความท้าทายที่เกษตรกรไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์และกระบวนการผลิตของไทย”

Go To Lead


IT CLICK
HUAWEI Nova 5 T

HUAWEI ลอนช์ Nova 5 T ใหม่
มีให้เลือกหลากสีสัน Mid summer Purple
Crush Blus, Black พร้อมชิปเซ็ตอันทรงพลัง
5 กล้องสุดโมเดอร์น สำหรับคนรักการถ่ายรูป
สเปคสูง RAM 8 GB ROM 128 GB
Super Charge ชาร์จ 50 % เพียงแค่ 30 นาที
ราคาสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ 10,990 บาท
Go To Top

[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com