e-Commerce/SMEs
Hot News: “พาณิชย์” ปลื้ม บางกอกเจมส์ครั้งที่ 67 ยอดสั่งซื้อทะลุเป้า
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
“พาณิชย์” ปลื้ม บางกอกเจมส์ครั้งที่ 67 ยอดสั่งซื้อทะลุเป้า
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรกหลังจากว่างเว้นมาสองปี โดยตลอด 5 วันของการจัดงานได้ผลตอบรับที่ดีเยี่ยม มีจำนวนผู้เข้าชมงานกว่า 17,000 คน ซึ่งมากกว่างานครั้งที่แล้วถึงร้อยละ 82 นอกจากนี้ยังมีคูหาแสดงสินค้าจำนวน 2,004 คูหา ซึ่งมากกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 30 ประมาณการยอดสั่งซื้อจากการจัดงานครั้งนี้มีมูลค่าถึง 3 พันล้านบาท ในฐานะผู้จัดงาน เรารู้สึกพอใจกับผลการจัดงานในครั้งนี้มาก ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสำเร็จเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเท ความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และที่สำคัญคือนโยบายส่งออกเชิงรุกของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ในครั้งนี้ เป็นแรงกระตุ้นให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยคาดว่าจะช่วยให้ยอดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ20
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของไทย สามารถทำรายได้เข้าประเทศในปี 2564 เป็นอันดับ 9 คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาท และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในอุตสาหกรรมถึงกว่าร้อยละ 90 มีการจ้างแรงงานในห่วงโซ่อุปทานถึงกว่า 664,000 คน
ด้าน นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT กล่าวว่า งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ทั้งในเรื่องความเชี่ยวชาญในการผลิต รวมถึงทักษะงานฝีมือและงานหัตถศิลป์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก นายสุเมธยังทิ้งท้ายว่างานในครั้งหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอน

Go To Lead


แพรนด้า จิวเวลรี่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานด้านความยั่งยืนองค์กร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PRANDA GROUP” ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกครื่องประดับ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทย และเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) และคณะนักศึกษาจาก Singapore Management University (SMU) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ สายOmnichannel Retailing บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของแพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรที่บริษัทฯดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว หรือที่เรียกว่า “Pranda Family” โดยใช้หลักการดูแลอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และการดูแลที่เอื้อไปถึงครอบครัวพนักงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
พร้อมกันนี้ นายปิติพงษ์ ได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของบริษัทที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร อาทิ การจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการ” ที่บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสถาบันครอบครัว อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม จึงสนับสนุนการดูแลบุตรของครอบครัวพนักงาน จัดให้มีพยาบาลคอยตรวจสุขภาพเด็ก ๆ ในแต่ละวัน มีพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นพนักงานประจำและผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กโดยตรง เพื่อดูแลเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กตามวัย และสร้างความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน เป็นต้น

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com