Travel
Hot News: ทีเส็บ ชู “MICE Premium”
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ทีเส็บ ชู “MICE
Premium”
ทีเส็บ ชู “MICE Premium” ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนทั่วไทย ดันไมซ์ซิตี้เพิ่มรายได้จากของที่ระลึก มูลค่าตลาดของที่ระลึกการจัดงานไมซ์ปีละ 2,100 ล้านบาท
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ทีเส็บพัฒนาโครงการไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนทั่วไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างเสน่ห์ที่แตกต่างให้กับการจัดงานไมซ์ และสร้างความประทับใจให้นักเดินทางไมซ์ที่มาทำกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ คือ “Product MICE Premium” หรือการนำสินค้าและบริการของท้องถิ่นมาต่อยอดและพัฒนาเป็นสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ การจัดเลี้ยงอาหาร ของว่าง ของชำร่วย หรือของฝาก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการของชุมชนในพื้นที่ จากข้อมูลการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย พบว่ามีมูลค่าตลาดของที่ระลึกสำหรับการจัดงานไมซ์ปีละ 2,100 ล้านบาท สัดส่วนของที่ระลึกชาวต่างประเทศ 400 ล้านบาท และของที่ระลึกชาวไทย 1,700 ล้านบาท เปิดโอกาสทางการตลาดให้กับไมซ์ซิตี้ทุกภูมิภาค สามารถใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ ตลอดจนการขายสินค้าชุมชนคุณภาพดีที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ใช้ไมซ์เป็นเครื่องมือกระจายรายได้ และสร้างโอกาสต่อยอดเศรษฐกิจภูมิภาคทั่วประเทศ”
ทีเส็บ คัดเลือกสินค้าชุมชนสำหรับการจัดงานไมซ์จากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวัตถุดิบของชุมชน จากนั้นจึงเข้าไปร่วมพัฒนา แปรรูปลักษณ์สินค้า และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตลาดไมซ์ ทั้งสินค้าของที่ระลึกประจำถิ่น และอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น โดยทำงานร่วมกับชุมชนใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปัจจุบันมีสินค้ารวมทั้งสิ้น 15 รายการ อาทิ ภาคใต้ - กระเป๋าผ้าลายสายแร่ จากชุมชนบ้านนาคา ขนมหน้าแตก จากชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต พายสับปะรด จากชุมชนบ้านบางโรง ภาคเหนือ – กระเป๋าคลัตช์ จากชุมชนออนใต้ ชากุหลาบอินทรีย์ จากสวนบัวชมพู ที่ใส่น้ำหอม อโรม่า จากชุมชนนันทาราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – หมวกไหมอีรี่ จากชุมชนผ้าไหมหนองหญ้าปล่อง เส้นพาสต้าโปรตีนจิ้งหรีด จากวิสาหกิจชุมชนฅนค้นแมลง เกลือสินเธาว์ (Dinosaur Rock Salt) จากชุมชนกลุ่มผลิตสมุนไพรไทยบ้านบ่อ
ด้านการพัฒนาสินค้าบริการและส่งเสริมการตลาด “Product MICE Premium” ทั้ง 3 ภูมิภาค ให้เหมาะสมกับสินค้าและพื้นที่ มีดังนี้ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ ร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ และจัดทำเวิร์กชอปกับเจ้าของสินค้าบริการในชุมชน รวมถึงจัดหาที่ปรึกษาด้านการทำสินค้าพรีเมียมมาให้คำแนะนำ พร้อมนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของทีเส็บและพันธมิตร ในปีนี้ได้ขยายการทำงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และระนอง โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จัดงาน “ไมซ์ บาร์ซาร์” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการตลาดและเจรจาต่อยอดธุรกิจสำหรับ “Product MICE Premium” ขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต และประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้ผลิตสินค้าจากไมซ์ซิตี้ทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 28 ราย ในส่วนของผู้ซื้อประกอบด้วยองค์กร สมาคมธุรกิจภาคใต้ 27 แห่ง และองค์กร สมาคมจากภาคต่าง ๆ อีก 10 แห่ง มีผู้ซื้อจากทั้งนอกและในพื้นที่ภาคใต้ รวม 68 ราย ผู้ขาย 16 ราย เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ 381 คู่
สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ ส่งเสริมการตลาด “Product MICE Premium” โดยสร้างเวทีเจรจาธุรกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ อาทิ ดอยตุง วิสาหกิจเพื่อสังคมประชารัฐรักสามัคคี รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการด้านจัดการการเดินทาง (Destination Management Company - DMC) ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งเน้นให้ความรู้ชุมชนในการนำ Soft Power มาใช้สร้างสรรค์สินค้าบริการ โดยปีนี้ขยายกิจกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมไปยังสุโขทัย และพิษณุโลก โดยดำเนินงานกับภาคเอกชน อาทิ ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก นำวัตถุดิบพื้นถิ่นมาทำเมนูอาหารทางเลือกที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัด พร้อมผลักดันสินค้าเข้าสู่การจัดงานสำคัญของจังหวัด อาทิ ผลักดันผลิตภัณฑ์กล้วยห่อธัญพืชของพิษณุโลก ให้เป็นอาหารว่างสำหรับนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมงาน L'Etape Phitsanulok by Tour de France 2022 ที่จะจัดขึ้นเดือนธันวาคมนี้
สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นส่งเสริมการตลาด และการขายครบวงจร จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ จัดเวทีเจรจาธุรกิจในพื้นที่ และร่วมบูรณาการแผนงานกับหอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวประจำไมซ์ซิตี้ทั้ง 3 เมือง คือ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี พร้อมพิจารณาแผนการขยายกิจกรรมในจังหวัดที่มีศักยภาพได้แก่ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ไมซ์ของอีสานป้อนเข้าสู่ตลาดไมซ์ให้กับสถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงแรม รวมถึงศูนย์ประชุมและงานแสดงสินค้าในพื้นที่
นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนชุมชนพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางไมซ์ ที่ขณะนี้มีเทรนด์ความต้องการสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ผลิตภัณฑ์ ของชำร่วย และของฝาก ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ทีเส็บเตรียมแผนจัดงานใหญ่ต่อยอดส่งเสริม “Product MICE Premium” ได้แก่ งาน “ไมซ์ บาร์ซาร์” ณ ภาคใต้ เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี และงาน “MICE Mart” เปิดตลาดสินค้า ISAN MICE ณ จ. ขอนแก่น ที่เน้นการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งหมดในภาคอีสาน”

Go To Lead


แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล
สานต่อความร่วมมือกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์
แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกันมายาวนานอย่าง มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ประเทศไทย มูลนิธิกู้ภัยด้านอาหาร โดยในครั้งนี้ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมมื้ออาหารกว่า 300 กล่อง เพื่อนำไปแบ่งปันชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนพระเจน ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนโปโล
กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมความยั่งยืน Serve360 หรือการทำความดีรอบด้าน ซึ่งถือเป็นแนวทางสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัท ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมหนึ่งในเป้าหมายหลักที่มีมาอย่างยาวนานของแมริออท ในการ Serve Our World เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและความยั่งยืนในทุกๆ ที่ที่แมริออทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
ทีมงานกว่า 40 คนของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แก่ คุณเดวิด แมริออท ประธานคณะกรรมการ, คุณแอนโทนี่ คาปูอาโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณเครก สมิธ ประธานกลุ่ม อินเตอร์เนชั่นแนล, คุณราจีฟ เมนอน ประธานภาคพื้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน), และคุณรีแกน ไตรกฤษดาพร ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอเชีย แปซิฟิก พร้อมด้วยผู้บริหารประจำภูมิภาค และประธาน Marriott Thailand Business Council มารวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมมื้ออาหาร ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจมส์ เลย์สัน กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำผู้ร่วมโครงการ Rescue Kitchen ของมูลนิธิเอสโอเอส ประเทศไทยในครั้งนี้
“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือร่วมกับมูลนิธิเอสโอเอส ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่คนในชุมชน” รีแกน ไตรกฤษดาพร ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอเชีย แปซิฟิก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “และด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิเอสโอเอสนี้ เราไม่เพียงมอบมื้ออาหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภรชนาการแก่คนในชุมชนเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังเป็นการทำให้เจตนารมณ์หลักของเราในการตอบแทนสังคม เกิดขึ้นจริงอีกด้วย”
แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย ได้เริ่มต้นความร่วมมือกับมูลนิธิเอสโอเอส ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2561 เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน พร้อมกับลดการผลิตอาหารส่วนเกิน ซึ่งปัจจุบัน มีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กว่า 20 แห่ง ในประเทศไทย ที่ได้จับมือกับมูลนิธิเอสโอเอส นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำร่องที่กำลังดำเนินการในโรงแรมของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่บาหลี และมะนิลา อีกด้วย โดยมูลนิธิเอสโอเอส เป็นมูลนิธิกู้ภัยอาหาร ที่เข้ามาดูแลชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 และได้ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รวมถึงผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมระบบกระจายอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่ผู้ที่จำเป็น www.scholarsofsustenance.org/sos-thailand

Go To Lead


รัฐฯ 'เร่ง'ผลักดันธุรกิจเที่ยวไทย กระตุ้นจ้างงานช่วงไฮซีซั่น
นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันภาคธุรกิจการท่องเ ที่ยวไทย สอดรับกับรายงานจากสมาคมโรงแรมไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนสิงหาคม 2565 (Hotel business operator Sentiment Index) มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 48% เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมคาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักเดือนกันยายน 2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 40% ข้อมูลจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้ง แต่ต้นปี65จนถึง 8 กันยายนที่ผ่านมา มียอดสะสมอยู่ที่ 5,018,172 คน
โดยจากการประเมินแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุด รัฐบาลตั้งเป้าตลอดปี 2565ไว้ที่ 10 ล้านคน จากเดิมตั้งไว้เพียง 6 ล้านคนในปีนี้ และยังพบการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 75% โดยส่วนหนึ่งเป็นการจ้างงานใหม่เพื่อสอดรับช่วงไฮซีซั่น รัฐบาลเร่งผลักดันภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ควบคู่กับการวางมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนแนวทางการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเชื่อมั่นว่าการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอก ชนในการเพิ่มศักยภาพแก่ภาคการท่องเที่ยวไทย ถือเป็นกำลังสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว จนเกิดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

Go To Lead


FOOD CLICK
'ขนมหวาน' สูตรพื้นเมือง

By Blogger : นักชิม

คัมแบ็คกับนักชิม สัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนการแนะนำเมนูอาหาร มาเป็นเมนูขนมหวานกันบ้าง
ขนมร้านนี้โด่งดังมาก อยู่ในตลาดสดท่าเรือใหม่ เทศบาลท่าเรือพระแท่น กาญจนบุรี เพราะว่ารสชาติอร่อย และมีหลากหลายเมนูให้เลือกชิม ทั้งขนมต้ม ขนมเหนียว ถั่วแป๊บ และอีกหลายเมนู
แป้งที่ใช้และวัตุดิบอื่นๆ ล้วนสด ใหม่ รสชาติดี ราคาก็เหมาะสมกับคุณภาพของขนม
ที่สำคัญเจ้าของร้าน ยังได้มีโอกาสนำขนมอร่อยๆ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาแล้ว
มั่นใจว่าขนมร้านนี้ เป็นร้านรถเข็นขายทุกวัน การันตีความอร่อย และแม่ค้าอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มกับลูกค้าเวลาไปอุดหนุน ...
Go To Top

[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com