Travel
Hot News: กกร.-ทีเส็บ 'หนุน' Expo2028 Phuket
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
กกร.-ทีเส็บ 'หนุน'
Expo2028 Phuket
กกร. จับมือ ทีเส็บ 'ชิง'เจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand รวมพลังเร่งกระตุ้นการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทย ปลุกกระแสสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านการสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Connect the Dots รวมพลังในการเชื่อมต่อเพื่อสร้างการรับรู้ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ กกร.จังหวัดภูเก็ต และ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และ สตูล
ในการเตรียมความพร้อมในการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand อีกทั้งจะขอความร่วมมือจาก กกร.ในทุกจังหวัดของไทย และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าไทย เพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุก ๆ มิติ ซึ่งผมเชื่อว่าการร่วมมือของภาคเอกชนไทย จะเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุน ‘ประเทศไทย’ ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity”
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บส่งเสริมทุกภาคส่วนในการสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งความร่วมมือกับกกร. นับเป็นความร่วมมือสำคัญจากภาคเอกชน โดยจะร่วมกันหารือเอกชน และสื่อสารประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การร่วมจัดเวทีหารือความร่วมมือ การพัฒนาสื่อสนับสนุนฯ เช่น การพัฒนา Supporting Feature บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังร่วมสนับสนุนโครงการ การเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ แบนเนอร์ วีดิทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของประเทศ”
ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ภายใต้ชื่อ เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย หรือ Expo 2028 Phuket Thailand ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2571 บนพื้นที่ 141 ไร่ ในตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือ ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหากไทยได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดงาน จะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Collaboration) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ การรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ และการแบ่งปันความมั่งคั่งร่วมกัน ก่อให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง กระจายรายได้ เพิ่มอัตราการจ้างงาน ด้านท่องเที่ยวและไมซ์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านสังคม เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่
โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand หรือ Thailand Candidature Committee ซึ่งมีหน่วยงานที่ต้องดำเนินงานร่วมกัน คือ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพการจัดงาน จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองเจ้าภาพ กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการรณรงค์หาเสียงกับประเทศต่าง ๆ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการของ BIE และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศ โดยทีเส็บเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมตามข้อกำหนดของ BIE ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในช่วงโค้งสุดท้าย คือ การจัดกิจกรรม Expo 2028 Phuket Thailand Symposia ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยเชิญคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก BIE ในกรุงปารีสเข้าร่วม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดงานมาแสดงทรรศนะและจุดยืนของไทย (Vision Statement) รวมถึงการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา กลุ่มย่อย (Small Seminar) ในแต่ละกลุ่มประเทศ
การจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand คาดการณ์ว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 4.92 ล้านคน มีผู้เข้าชมหมุนเวียนประมาณ 7 ล้านคน จาก 106 ประเทศ ก่อให้เกิดเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 49,231 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP มากกว่า 39,357 ล้านบาท เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 9,512 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานมากกว่า 113,439 ตำแหน่ง หากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกับอีก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนติน่า ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIE 171 ประเทศ จะคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานและจะประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายนปีนี้ ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านลิงก์ https://support.expo2028thailand.com

Go To Lead


กาตาร์ แอร์เวย์ส พริวิเลจคลับ
นายอัคบาร์ อัล บาเกอร์ ประธานบริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เปิดเผยว่า เราได้ทำการปรับปรุงและอัปเกรดตัวเลือกการแลกรางวัลของเราสำหรับลูกค้าขาประจำของ กาตาร์ แอร์เวยส์ โดยพวกเขาสามารถสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งและการรับประทานอาหารภายในท่าอากาศยานที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง ซึ่งความคิดริเริ่มนี้ถือเป็นครั้งแรกในโลกที่แสดงให้เห็นว่า กาตาร์ แอร์เวย์ส มุ่งมั่นที่จะก้าวไปอีกขั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของเราด้วยการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้แก่สมาชิก เราอยากให้ทุกคนที่เดินทางผ่าน HIA ได้มีโอกาสลองสะสมและใช้คะแนน Avios ในรูปแบบที่ง่ายกว่าที่เคยมีมา
Avios คือคะแนนรางวัลของ กาตาร์ แอร์เวย์ส พริวิเลจคลับ และเป็นสกุลคะแนนของ กาตาร์ แอร์เวยส์ ที่มอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับสมาชิกที่บินกับ กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นประจำ โดยคะแนน Avios สามารถนำมาใช้ร่วมกับเงินสดได้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนแทนเงินสดได้ โดยที่สมาชิกจะได้รับคะแนน Avios เมื่อสมาชิกหรือคนในครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ เดินทางกับ กาตาร์ แอร์เวย์ส สายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ หรือพันธมิตรสายการบินอื่นๆ นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถได้รับคะแนน Avios เมื่อใช้บริการของพันธมิตรที่มีทั่วโลกของ กาตาร์ แอร์เวย์ส ซึ่งมีมากกว่า 100 ราย คะแนน Avios สามารถนำมาใช้จ่ายได้หลายรูปแบบ ซึ่งจากการพัฒนาล่าสุด สมาชิกจะสามารถนำ Avios มาใช้ในการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารที่ กาตาร์ ดิวตี้ ฟรี ได้
กาตาร์ แอร์เวย์ส สายการบินที่ได้รับรางวัลมากมาย ถูกประกาศให้เป็น 'สายการบินแห่งปี (Airline of the Year)’ พ.ศ. 2565 โดยสกายแทร็กซ์ ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับสายการบินระดับนานาชาติ สายการบินยังคงคุณภาพที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่นี้เป็นครั้งที่เจ็ด (ชนะรางวัลในปี พ.ศ. 2554, 2555, 2558, 2560, 2562, 2564 และ 2565) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลสำคัญอื่น ๆ อีกสามรางวัล ได้แก่ ‘ชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Business Class)’ ‘อาหารในห้องรับรองสายการบินชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Business Class Lounge Dining)’ และ ‘สายการบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง (Best Airline in the Middle East)’ ปัจจุบัน กาตาร์ แอร์เวย์ส มีเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 150 แห่งทั่วโลก โดยใช้ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด (HIA) ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสกายแทร็กซ์ปี พ.ศ. 2565

Go To Lead


FOOD CLICK
'สเต็กปลาแซลมอน' สุดฟิน

By Blogger : นักชิม

เมนูสเต็กปลา แซลมอน สุดอร่อย บนตึกสูง อาคาร SILOM EDGE
เนื้อปลานุ่ม พร้อมซอสราด มีเห็ดและผักตกแต่งในจาน
ชิมแล้วสุดฟิน หากจะให้ฟินๆ ก็ต้องดื่มไวน์ด้วย รับรองอาหารมื้อนี้อร่อยมากกว่าเดิม
เชฟของร้านอาหาร ปรุงได้รสเลิศ ไม่แพ้ห้องอาหาร โรงแรมระดับห้าดาว
หากใครชอบทานสเต็กปลา ต้องแวะไปชิมที่ห้องอาหาร THROWBACK เปิดใหม่ บนตึก SILOM EDGE นี้เอง
Go To Top

[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com