Trade
Hot News: เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ประกวดรางวัล ELMA 2019
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ประกวดรางวัล ELMA 2019
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding Services or Customs Brokerage Services) และ 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services :3PL)
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tradelogistics.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083 023 1771 E-mail: elmaaward@gmail.com ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Go To Lead


ซีพีเอฟ ร่วมสร้างความสุขคนไทย ขับขี่ปลอดภัย
นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงวันหยุดยาวเป็นประจำทุกปี ดังเช่น เทศกาลสงกรานต์ที่พี่น้องชาวไทยใช้โอกาสนี้ในการเดินทางกลับถิ่นฐานและท่องเที่ยวกับครอบครัวอย่างมีความสุข โดยในปีนี้สถานประกอบการซีพีเอฟทั่วประเทศได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร ผ้าเย็น และน้ำดื่มตราซีพีแก่จังหวัด กองกำกับการตำรวจทางหลวง ตำรวจนครบาล ทีมแพทย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาใช้บริการ ณ จุดพักบนถนนทางหลวง เช่น มิตรภาพ สายเอเชีย พหลโยธิน เพชรเกษม วิภาวดีรังสิต สุวินทวงศ์ เพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่อย่างระมัดระวัง เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พนักงานจิตอาสาของโรงงานหลายแห่ง เช่น โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา และ สระบุรี สนับสนุนตำรวจทางหลวงรณรงค์จัดบริการจุดพักรถสำหรับประชาชนที่เดินทางไปยังภาคอีสานอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ขณะเดียวกันยังสนับสนุนภาครัฐในการผ่อนผันให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกกับแรงงานที่ประสงค์เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเพื่อนพนักงานแรงงานต่างชาติด้วย
นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ สนับสนุนการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญและรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลของพนักงาน ทุกคน ทุกเชื้อชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” ให้ความรู้กฎหมายจราจร สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการขับขี่ให้แก่พนักงานทุกคนได้มีความพร้อมสำหรับการเดินทาง พนักงานชมรมบำเพ็ญประโยชน์ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกทั่วประเทศ อาทิ โรงงานที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี โรงงาน ถนนบางนา-ตราด กม.21 จ.สมุทรปราการ โรงงาน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ยังให้บริการตรวจเช็ครถให้กับเพื่อนพนักงานและผู้รับเหมาก่อนเดินทางกลับบ้านฟรี ที่โรงซ่อมยานยนต์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อนพนักงานทุกคนและครอบครัวเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com